Finances i FINTech Experiència en el sector financer i de inversió

Trajectòria en el desenvolupament de software en el sector financer.

Sempre treballant des del vessant Tecnològic, la meva experiència professional de sempre ha estat relacionada majoritàriament al sector financer. Inicialment vinculat a companyies d'Assegurances, vaig iniciar la meva activitat desenvolupant i mantenint aplicacions de diverses modalitats d'assegurança fins a iniciar la Gestió de Productes Financers i d'Inversió en aquestes entitats durant més de 7 anys . En aquesta època, una de les meves principals activitats va ser el disseny i desenvolupament dels processos de tarifació de diverses modalitats d'assegurances en base a unes complexes fòrmules actuarials. El càlcul actuarial és la base de la tarificació dels Productes d'Assegurances. És a dir, la valoració i el càlcul de la prima a pagar es fa en funció de les Taules de Mortalitat, és a dir, analitzant les probabilitats de que el sinistre cobert per el contracte d'assegurança es produeixi i per tant que s'hagi d'executar la garantia estipulada.


Treballant per el sector assegurador, vaig aprendre el funcionament dels productes financers que tenien en cartera així com Les bases del contracte d'assegurança.


Al finalitzar aquesta etapa i degut principalment als coneixements funcionals adquirits, vaig començar a treballar per a entitats financeres amb productes semblants als desenvolupats. Em vaig incorporar a equips de Manteniment d'Aplicacions en gestores de Fons d'Inversió (SGIIC) en Aplicacions de Gestió de Partícips, el que em va permetre estudiar en profunditat tots els processos de informe d'activitats a organismes reguladors (CNMV), així com els referents a la fiscalitat d'aquests productes, incloent els informes i dels traspassos de Fons.

                

Posteriorment la meva activitat ha anat evolucionat cap a la part de BackOffice d'aquestes entitats participant en tasques de Gestió, supervisió i manteniment de les aplicacions de control pressupostari i comptable. Això m'ha permès adquirir coneixements sobre La planificació comptable d'aquests Productes com a societats d'Inversió i al seguiment de tots els processos de càlcul de valors liquidatius e incorporació d'operacions financeres a la Cartera.


El meu recorregut professional en les gestores de fons (SGIIC) s'ha dividit entre la gestió dels partíceps i l'Àrea de BackOffice i Comptabilitat.

El món del trading i la inversió.

Desde el principi em vaig sentir atret per els mercats. Tots aquests anys en els que la meva activitat ha estat rel.lacionada de forma indirecta amb ells han ajudat de forma decisiva. La meva trajectòria s'inicia com en la gran majoria de casos a la part de la inversió. El descobriment de les borses de valors fa que desde el principi canalitzi els estalvis cap a aquesta mena d'actius. Els meus inicis són comuns i habituals, amb èxits i pèrdues, començant per bones rendabilitats en periodes alcistes i amb alguna caiguda important coinicint amb la caiguda dels mercats.

Per raons vitals i personals em mantinc al marge de l'activitat d'inversió durant un llarg periode, però el poder d'atracció provoca que hem torni a introduïr dins a aquest món però aquesta vegada i de forma addicional a la inversió a llarg termini, també comencem a descubrir el trading a curt.

El trading el podem identificar amb altres paraules amb certes connotacions negatives: especulació. Encara que el especulador té molta mala fama, és una peça bàsica en l'ecosistema borsari. Absolutament necessària, la seva activitat no té perqie anar relacionada amb situacions extremes de pànic o pèrdues generalitzades. Normalment els especuladors apareixen una vegada la situació s'ha donat.. i no al contrari... si més no quan parlem del retail. Curiosa la paradoxa que es dóna quan s'associen mercats baixistes a la perjudicial influència dels especuladors i per el contrari ales estaviadors e inversors en mercats alcistes. Crec més aviat que el paralelisme correcte seria dir que els especuladors apareixen en els moments de més volatilitat, tan a l'alça com a la baixa.

Dins d'aquesta introducció en el món de la especulació en els mercats i el trading, em veig atrat inmediatament per uns actius que compten amb una liquidesa extrema: les divises. El mercat FOREX és el més liquid del món. D'aquest inici ja fa quatre anys, en els que he tingut un ampli ventall de resultats, actualment amb evol.lució positiva


La especulació és una activitat molt devaluada. Tots especulem en el nostre día a día i la funció dels especuladors en el mercat és bàsica per a el seu correcte funcionamient.


Ara ja t'he explicat quina ha estat la meva trajectòria professional fins a la data, però si parlem del present et diré que m'he marcat uns objectius lleugerament diferents i potser molt ambiciosos, però és una activitat a la qual li veig molt potencial. M'interessa i desitjo participar en projectes de l'àmbit FINTech , és a dir, qualsevol aplicació de les noves tecnologies al sector financer, especialment relacionats amb la disciplina del trading. Si la pregunta és què puc aportar? a part del meu bagatge i experiència professional, tinc un ampli coneixement dels mercats basat en la meva presència en ells durant anys en diferents plans que van des del professional i institucional fins el d'inversor particular i retail .


La nostra prioritat passa ara mateix per l'àmbit FINTech aportant una extensa experiència tecnològica i un profund coneixement fonamental del sector i els mercats financers


El meu pas pel trading en diferents tipus d'actius crec que també és una cosa a tenir en compte ... però tot això no és el més important sinó que això últim crec que ho puc definir en una frase. passió per les coses que faig i motivació màxima. Aquest és un món que, a banda de desenvolupar la meva trajectòria professional dins d'ell m'apassiona i és al que em vull dedicar, aportant a més de la meva dilatada experiència en sector financer meu bagatge tecnològic.

Tota una declaració d'intencions que comencen a materialitzar-des de diferents punts que convergeixen cap a un mateix objectiu:

  • Punt de vista de blogger i presència digital: Crec que el posicionament com a marca de FOREXperiences està tenint un bon creixement i ens permet guanyar visibilitat a la xarxa i difusió. Fruit d'això neixen les col·laboracions en diversos mitjans de l'àmbit financer, tant en el pla digital com l'escrit.
  •                     
  • Trading i desenvolupament d'activitats d'inversió: En un altre pla, la nostra faceta d'trader s'ha vist augmentada en els últims anys. Hem après molt del mercat i aprenem cada dia. Això ens permet aplicar les nostres ensenyaments i millores de forma contínua al nostre treball cotidiando i en qualsevol aspecte relacionat amb els mercats financers que són múltiples.
  •                     
  • Trading algorítmic: La nostra nova frontera. Un nou repte apassionant que se'ns presenta a on conjuguem les nostres dues principals àrees d'activitat, la tecnològica i la financera. Amb el desenvolupament dels nostres propis sistemes i amb col·laboracions amb altres actors del sector com la iniciada a principis d'aquest 2016 amb Sersan Sistemes un actor determinant en el món del trading algorítmic a Espanya.

Si creus que en alguns d'aquests punts podem ser companys de viatge o tens un projecte en el qual podria encaixar, no dubtis en parlar amb mi. Estaré encantado de escoltar la teva proposta