Empreneduria i Social Media Experiència acumulada en iniciar i gestionar projectes tecnol.lògics

Inici de nous projectes.

Dedíca't només al que puguis controlar. El passat ja no existeix i el futur està encara per arribar. Concéntra't en el present


Una de les experiències més enriquidores. Rés pot comparar-se a crear un projecte desde el no res e intentar fer-lo crèixer. Quan creus fermement en algunes coses, les forces no t'abandonen i segueixes perseguint el somni. Amb l'aparició de les noves tecnol.logies la creació de nous projectes, el desenvolupament d'una idea, s'ha convertit en quelcom factible. El mite del projecte creat desde una habitació d'un adolescent o un garatge està més vigent que mai. No necessites cap capital inicial, només necessites invertir una cosa: temps. Temps de desenvolupament, temps d'aprenentatge. Moltes vegades el que té menor importància és l'èxit del projecte en si, perque el creixement que aporta el camí realitzat cap al teu objectiu té moltes vegades més valor que el final perseguit. Desenvolupes una qualitat molt important: la Resiliència.

Entenem com a Resiliència la resistència que desenvolupem davant de les adversitats. Un emprenedor es un patidor per natura. Pateixes tant que aprens a relativitzar les coses. Crec que és quelcom que falta en el món actual i que pot ser de gran utilitat. Quan has de portar simultàneament diverses tasques i activitats no pot permètre't perdre temps en lo inevitable o donar més importància de la necessària a certs successos, perquè això et resta recursos.

Els recursos sempre són un valor escàs a la hora d'emprendre, per tant són el teu bé més estimat junt amb el teu temps. És quelcom que no pots permètre't el luxe de malgastar. Has de ser àgil de ment i saber seguir endavant i avançar sense pràcticament temps per a lamentar-te. Realment la experiència val la pena i és d'aplicació també en un altra de les meves activitats, el crear un projecte del no rés i fer-lo crèixer.

Social Media.

Aquesta és un altre de les vessants que apareixen al desenvolupar el projectes en els que estic implicat. Tot projecte a Internet té una vessant social, perque Internet és social en la seva essència. Gràcies a aquests projectes de desenvolupament començo a conèixer les diferents xarxes socials i a gestionar els meus propis comptes. La gestió de la imatge i de les accions en les xarxes socials pot impulsar o enviar a l'abisme qualsevol projecte en la Xarxa. La necessitat d'una actuació correcta cobra més importància en un mitjà inborrable fins ara en el que tota la teva història roman intacta i a total disposició dels buscadors, i per tan de la resta del món digital.

Si he de comentar les meves preferències, el primer lloc té un clar propietari, i aquest no pot ser un altre que Twitter. La xarxa de microblogging que t'obliga a condensar tots els teus pensaments en 140 caracters és un instrument molt útil, sobretot en el sector financer que requereix d'una gran inmediatesa. Twitter s'està convertint en un referent i jo he concentrat els meus esforços en aquests comptes, tan en perfils personals com corporatius. Aquesta gestió deixa radera una interessant experiència i trajectòria que m'ha servit per aplicar en nous projectes col.lectius en els que participo.


Un coneixement web neix debilitat sense una correcta i adequada gestió dels Social Media