Noves Tecnol.logies i Disseny Internet ha revolucionat les nostres vides, i la forma de veure la tecnol.logia

Coneixements tecnol.lògics .

El meu pas per diverses companyies d'assegurances i entitats financeres m'ha permés adquirir experiència en certes tecnol.logies i productes tecnol.lògics propis de grans corporacions. Durant molts anys he programat grans sistemes, típics i habituals dels gegants financers, i en sistemas mitjans, més ràpids i àgils. Això m'ha permés tenir una visió tecnol.lògica més transversal, i poder aplicar coneixements en altres disciplines.


Els grans sistemes propis de grans corporacions formen part de la meva activitat en l'inici de la meva carrera professional.


Aquest tipus de grans sistemes, els mainframes són complexes i molt estructurats. Els seus processos estàn control.lats i molt pautats. La seva gran fiabilitat i consistència han fet d'ells el hardware ideal per a corporacions de gran tamany. Amb el pas dels anys, les tecnol.logies també han evolucionat aquestes màquines i les han millorat. En la meva etapa inicial vaig treballar amb aquest tipus d'instal.lacions cosa que em va permetre desenvolupar mètodes d'anàlisi molt estructurats i metòdics, quelcom completament necessari per a aquest tipus d'activitat.

Els sistemes mitjans, de menor tamany i més àgils, han anat guanyant quota de mercat en aquest tipus de clients. En els projectes rel.lacionats amb gestores de fons, vaig treballar amb aquests tipus d'instal.lacions, recollint molta experiència amb el tractament de bases de dades de sistemes mitjans.

Disseny web.

Per pròpia iniciativa, sorgeix el meu interés per tota la revol.lució tecnol.lògica que estem vivint. Internet ha canviat i està canviant el món. Aquest és un fet demostrable amb més intensitat per a les persones que desenvolupem una ocupació directament rel.lacionada amb el tema. La gran potencialitat d'aquest moviment es pot percebre fàcilment i això hem decideix ampliar coneixements amb aquesta matèria.

Tots sabem que la millor manera de aprendre una disciplina és utilitzar-la i practicar-la. Per tant, em vaig decidir a iniciar el meu camí en aquestes tecnol.logies de forma paralela a la meva activitat professional. Com sempre, els inicis són durs, i els recursos disponibles quan aquesta nova era estava encara en bolqués no són els mateixos que actualment. Una vegada superat el recorregut inicial, de forma lenta però constant vam anar avançant, fins que al final apareix un projecte que em motiva i amb el que puc fer una aplicació pràctica de coneixements adquirits.

Així neix FOREXperiences. És la culminació de la meva activitat a la Xarxa, em converteixo en un Gestor de Contenidos d'una activitat que m'apasiona: els mercats financers i el mercat de divises. Encara que abans ja havia gestionat algun blog, crec que això suposa un punt d'inflexió inclus en la corba d'aprenentatge. La posta en marxa d'un projecte d'aquest tipus força a ampliar coneixements per buscar sempre marge de millora.

Actualment amb el projecte ja consolidat, busco noves formes de desenvolupar i utilitzar les noves tecnol.logies, sent aquesta plana un viu exemple. Potents eines, navegadors millorats, nous protocols que ajuden a facilitar i automatitzar tasques, automatitzacions estàn convertint les tasques de desenvolupament en quelcom apasionant al poder dedicar-te realment a pensar i a dissenyar com van ser les coses, no com van a funcionar. Tot aquest periode ve marcat per una gran progressió en temes de disseny web i multimèdia per raons evidents. Estic convençut que el futur inmediat de la Xarxa està molt lluny del caràcters i s'inclina cap als recursos multimèdia.


Els projectes sòlids i amb un objectiu clar són la millor garantia de no perdre les ganes d'aprendre.