Noves Tecnologies i Disseny Descobreix com aplicar els últims conceptes de disseny al desenvolupament d'aplicacions

Al centre del canvi tecnològic

El meu pas per diverses companyies d'assegurances i entitats financeres m'ha permès adquirir experiència en certes tecnologies i productes tecnològics propis de grans corporacions. Durant any he programat grans sistemes, típics i habituals dels gegants financers, així com en l'última etapa en sistemes mitjans, més ràpids i àgils. Això m'ha permès tenir una visió tecnològica més transversal, i poder aplicar els meus coneixements en altres disciplines


Les tecnologies actuals exigeixen d'un coneixement molt més transversal que abasta des de les capes de negoci fins a les capes tecnològiques


L'evolució tecnològica, des dels complexos, estructurats i centralitzats ordinadors centrals fins arquitectures més distribuïdes suposa enormes reptes per a les organitzacions empresarials. Els processos en els grans ordinadors estan controlats i molt pautats. La seva gran fiabilitat i consistència feien d'ells el maquinari ideal per a corporacions de grans dimensions, generant uns enormes costos.

Els sistemes mitjans, de menor grandària i amb més agilitat, han anat guanyant quota de mercat en aquest tipus de clients en un període determinat. L'aparició d'estructures de tipus Front-End ha acompanyat a l'aparició d'Internet, que ha suposat un profund canvi en les organitzacions i en els models de negoci.

La consolidació d'aquest canvi ha comportat una acceleració en processos com la descentralització potenciada per l'ús de la Xarxa. Això implica canvis profunds de concepte a nivell de desenvolupament i estructura del programari . Tot aquest procés ha entrat en una nova fase amb l'entrada en escena de noves tecnologies que marcaran la tendència en el desenvolupament d'aplicacions en els propers anys


Podem ajudar-te a desenvolupar les eines necessàries perquè el teu negoci no es quedi fora de la revolució tecnològica

les tecnologies disruptives.

Una característica que posseeix aquesta revolució tecnològica és l'anomenada disrupció , és a dir la capacitat de trencar de forma brusca amb l'estat anterior de les coses . I és que aquestes noves eines significaran un abans i un després. És lògic per tant pensar que el cicle de l'aparició d'aquestes tecnologies sigui hiperbòlic, molt més exagerat del que havíem vist anteriorment.

La qüestió principal està a saber en quin punt de la corba ens trobem en cada moment, per que cada context requerirà d'uns procediments diferents. Després de la depuració d'una gran pujada i interès, la corba tornarà al seu sentit ascendent però aquesta vegada de forma més pausada coincidint amb una fase d'estabilització de la tecnologia i amb un creixement més ordenat.

Un dels problemes principals amb els quals ja s'ha hagut de batallar és la falta d'estàndards i en les múltiples opcions no compatibles entre si per arribar a un mateix objectiu . Després d'una depuració natural a on només quedin les opcions més òptimes, el mercat acaba unint criteris i treballant en la mateixa direcció, el que contribueix a tenir un creixement sostingut de la implantació de la tecnologia, més sòlida i solvent que en etapes anteriors.

Aquesta és la fase de desenvolupament en la qual hauria d'incorporar-el gruix del mercat. És l'última oportunitat abans que el buit existent entre els adoptadors d'aquesta tecnologia i els que prefereixen l'esquema tradicional es faci massa gran. En aquesta fase de transició també és important la capacitat per connectar els dos mons, el nou i el vell, per garantir un procés sense sobresalts.


La forta disrupció d'aquestes tecnologies provocarà que els que es quedin enrere al no incorporar-les quedin endarrerits molt ràpidament


Tot i que l'adopció d'aquesta transformació afectarà en major o menor mesura a l'aspecte final de les aplicacions, és cert que el nucli de la mateixa es referirà a processos moltes vegades ocults per a l'usuari. L'aspecte per a ell de les aplicacions no variarà en excés. Amb aquesta descentralització i augment de la presència de la tecnologia també es necessitaran més eines que interactuïn amb l'usuari de forma correcta. EL client passa a estar al centre de tot.

Si no tens capacitat o recursos per desenvolupar el programari necessari, Contácta'm i veiem com puc col·laborar perquè aconsegueixis els teus objectius